Mayroon ka bang mga problema sa pagtatrabaho sa Japan?

『Nag-aalala ako tungkol sa pangangaso sa trabaho, ngunit hindi ko alam kung sino ang kakausapin…』
『Nais kong makakuha ng isang buong-scale na trabaho sa Japan na may isang tukoy na kasanayan visa, ngunit hindi ko alam kung paano ito gawin…』
『Gusto kong magpalit ng trabaho ngunit hindi ko alam kung ano ang gagawin…』

World.Human.Support ay malulutas ang gayong problema!

1

Makikinig kami nang mabuti sa iyong pag-asa para sa trabaho

Ang isang dedikadong consultant sa karera para sa mga dayuhan ay makikinig sa iyong pagnanais na gumana.

2

Ipapakilala ko ang trabahong angkop sa iyo

Ipapakilala namin ang iyong mga trabaho na nakatuon sa hinaharap mula sa mga kumpanya na tumatanggap ng iba’t ibang mga trabaho sa Japan na may mga kontrata sa kasosyo.。

3

Susuportahan namin ang iyong buhay at sasagutin ang iyong mga alalahanin

Bilang karagdagan sa pagsuporta sa trabaho, sinusuportahan din namin ang mga problema sa labas ng trabaho, tulad ng pang-araw-araw na buhay at pagkuha ng wika.

4

Mangyaring makatiyak sa follow-up na pagkatapos ng benta pagkatapos ng pagpapakilala

Kahit na matapos na ipakilala ang isang trabaho, ang iyong suporta ay hindi nagtatapos. Susuportahan ka namin hanggang sa ang iyong trabaho ay matatag na maitatag at maaari kang mabuhay na may kapayapaan ng isip.

World.Human.Support ay maaaring tumugon alinsunod sa kahilingan at plano ng customer

☑ Panimula ng pagpapadala ng samahan sa iyong sariling bansa
☑ Panimula ng mga nagtatrabaho kumpanya sa Japan
☑ Pagdalo ng tiyak na seminar sa paghahanda ng pagsubok sa kasanayan

Daloy ng serbisyo sa pagpapakilala ng tauhan

hakbang.1 Makipag-ugnayan sa amin
Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin muna.
hakbang.2 Personal na panayam
Nais naming tanungin ka tungkol sa iyong karanasan at mga kahilingan bilang isang full-time consultant.
hakbang.3 Panimula ng alok sa trabaho
Ipapakilala namin ang mga kumpanya na nakakatugon sa iyong mga pangangailangan mula sa impormasyon sa trabaho.
hakbang.4 Pakikipanayam sa mga kumpanyang nais mag-apply o magtrabaho
Ang isang full-time na consultant ang magsasama sa iskedyul ng pakikipanayam at mga negosasyon sa kundisyon sa kumpanya.
hakbang.5 Alok / pagsali sa trabaho
Hihilingin sa iyo na sumali sa kumpanya sa pamamagitan ng pagsuporta sa kinakailangang mga application ng application at pagsusumite para sa pag-aayos ng petsa ng pag-upa at pagtatrabaho.
hakbang.6 Pag-follow-up pagkatapos ng benta
Sinusuportahan din namin ang mga problema na nauugnay sa trabaho at pang-araw-araw na buhay tulad ng regular na panayam pagkatapos sumali sa kumpanya.

Mangyaring makipag-ugnay sa amin muna!

TEL 048-290-8544

【Mga oras ng pagtanggap sa telepono】Mga Linggo 9:00~17:00

※Ang mga katanungan mula sa form ay tinatanggap ng 24 na oras sa isang araw.
Mag-click dito para sa pagpaparehistro ng mga naghahanap ng trabaho at mga katanungan