Hình thành công việc xây dựng tại các địa điểm khác nhau

Số công việc 002
Nghề nghiệp Khuôn mẫu công nghiệp lớn
Nội dung Làm mộc xây dựng tại công trường
・Chuẩn bị khuôn, đánh dấu tiêu chuẩn, lắp ráp giàn giáo cho khuôn
・Dự toán số lượng khuôn, vận chuyển vật tư, đọc bản vẽ thiết kế
・Các công việc khác liên quan đến xây dựng khuôn
Thời gian làm việc Có thể thương lượng
Trụ sở làm việc Nhiều địa điểm khác nhau (nhiều địa điểm ở tỉnh Saitama)
※Trụ sở chính Thành phố Shiraoka, tỉnh Saitama
Số lượng nhân viên 9 người (3 thực tập sinh Việt Nam)
tuổi tác ~ 30 tuổi
Hình thức lương Lương hàng tháng
Số tiền lương Lương cơ bản 235,000 yên
ngày lễ Chủ nhật, ngày lễ và các lịch khác của công ty
Ngày chốt lương Ngày cuối cùng của mỗi tháng
Tặng kem không ai
Phương pháp lựa chọn Vui lòng liên hệ với chúng tôi trước.

Nhập công việc này