Làm mộc xây dựng tại công trường

Số công việc 001
Nghề nghiệp Khuôn mẫu công nghiệp lớn
Nội dung Làm mộc xây dựng tại công trường
・Chuẩn bị khuôn, đánh dấu tiêu chuẩn, lắp ráp giàn giáo cho khuôn
・Dự toán số lượng khuôn, vận chuyển vật tư, đọc bản vẽ thiết kế
・Các công việc khác liên quan đến xây dựng khuôn
Thời gian làm việc Có thể thương lượng
Trụ sở làm việc Các trang web khác nhau
※Trụ sở chính Thành phố Kawaguchi, tỉnh Saitama
Số lượng nhân viên Năm người(1 trong số họ、1 người nước ngoài)
tuổi tác ~ 30 tuổi
Hình thức lương Tiền lương hàng tháng
Số tiền lương Lương cơ bản 250.000 yên
ngày lễ chủ nhật、ngày nghỉ lễ chung、Theo lịch công ty khác
Ngày chốt lương Ngày cuối cùng của mỗi tháng
Tặng kem không ai
Phương pháp lựa chọn Vui lòng liên hệ với chúng tôi trước.

Nhập công việc này