Bản đăng ký ứng tuyển

:Phần bắt buộc

Tên
Số điện thoại - -
Email adress
Ngày tháng năm sinh
Quốc tịch
Giới tính
Tuổi
Nơi sinh
Đã có vợ/chồng chưa
Cơ cấu gia đình
Địa chỉ hiện tại
Năng lực tiếng Nhật
Kiểm định năng lực
Chiều cao
Cân nặng
Nhóm máu
Tay thuận
Lý lịch phạm tội
Lý lịch học
Lý lịch làm việc
※Nếu đang làm việc thực tập sinh kỹ năng ở Nhật, viết tên công ty
※Nếu đã về nước rồi, viết tên công ty đã làm việc ở Nhật, hoặc công tyy hiện tại đang làm
Những câu hỏi, nguyện vọng khác